Veri merkezleri ve sunucu odalarının oluşturulmasında en önemli ekipmanlardan biri soğutma sistemleridir. Bu sistemlerin görevi rafların içindeki ekipmanların ürettiği ısıyı uzaklaştırmaktır. Bu sayede ekipmanın aşırı ısınması önlenir. Sıcaklığın standart aralıkta tutulması, aktif veri merkezi ekipmanının ömrünü önemli ölçüde artırır. Zamanın ilerlemesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, veri merkezi odalarındaki eski donanımlarla aynı elektrik enerjisi tüketimine sahip ekipmanların boyutlarının küçülmesiyle, veri merkezi içerisine daha aktif ekipmanlar yerleştirilmektedir. Bu durum veri merkezlerinin ısı yayılımının artmasına neden olmuş, bu da enerji verimliliği yüksek, güçlü soğutma ekipmanlarının kullanılması gerekliliğini ön plana çıkarmıştır.Veri merkezi soğutma sistemleri farklı açılardan bölünebilmektedir. Sunucu odası yükleri arasındaki hava dağıtım mimarisi nedeniyle bu tür sistemler bir açıdan 3 kategoriye ayrılabilir: odanın içinde( InRoom) , koridorun içinde(InRow) ve rafın içinde (InRack).