Değerler


 

İnovasyona dikkat edip ve sürekli geliştirmek

Çevreye dikkat ve sosyal sorumluluklar

Hizmet sunmada müşteri odaklılık ve sorumluluğu

Çalışanlarına yönelik geliştirmek, meritokrasi, dürüstlük, çalışma grubu kültürü yaratmak,görgü ve metanete dikkat etmeyi içeren etik ilkelere uyulması.

rakiplere karşı adil olma ve etik ilkelere uymak