Containerized Data CenterElektrik paneli / Rack Kabinetler / Veri Merkezi / Soğutma sistemi /
Mobil veri merkezleri, veri merkezleri oluşturmanın taşınabilir bir yoludur. Bu sistemler veri işlemenin gerekli olduğu her yere kurulabilir. Modüller kurulum sahasına ayrı ayrı yüklenebilir ve bir araya getirilebilir. Fiziksel alanın yetersizliği, sabit bir veri merkezi kurmanın sınırlamaları ve yüksek maliyetleri, devreye giriş hızı ve istenilen noktaya en kısa sürede ulaşımın sağlanabilmesi, ağ operatörlerinin bu konuya yönelmesinin en önemli nedenleridir. Bu bir mobil veri merkezi türüdür. Mobil veri merkezleri genellikle şekillerine göre iki türe ayrılır. Daha yaygın olan ilk tip, tüm veri merkezi ekipmanlarını (sunucular, depolama sistemleri ve ağ ekipmanları dahil) standart bir nakliye konteynerine sığdıran ve istenilen yere taşınan konteyner veri merkezleridir. Konteyner veri merkezleri genellikle soğutma sistemleriyle birlikte kompleks olarak sağlanır. Bir diğer şekli ise veri merkezi ekipmanlarını prefabrik bileşenlerden oluşan tesislere yerleştiren ve tüm parçaları istenilen lokasyonda bir araya getiren modüler veri merkezleridir, bu da bir veri merkezi oluşturma hızını büyük ölçüde artırabilir ve gerektiğinde kapasitesinin de arttırılmasına olanak sağlar. Bu nedenle, bu tür veri merkezlerinin ülkedeki önemini göz önünde bulundurarak, ülkenin telekomünikasyon ve ağ sektörünün lider üreticisi olan yenilikçi sanayi grubu, bu ekipmanların tasarım ve üretim programını ürün portföyüne dahil etti. Yenilikçi sanayi grubunun konteyner veri merkezleri MoBox markası altında pazara sunuldu.